versión en español
English version

versión para discapacitados
 
busca avanzada
VII Congreso SLMFCE
Presentación
Comité organizador
Comité científico
Financiado por ...
Auspiciado por ...
Entidades colaboradoras
ACTAS DO CONGRESO
PROGRAMA
PREMIOS/BOLSAS DE VIAXE PARA MOZOS INVESTIGADORES
Comunicacións e Simposios
Simposio sobre Philip Kitcher
Conferencias Lullius: Philip Kitcher
Lugar de celebración
Aloxamento
Inscrición
Contacto
Instrucións para os autores
Cea do congreso
VII Congreso da Sociedade de Lóxica, Metodoloxía e Filosofía da Ciencia en España

Actas do Congreso

Xa están dipoñíbel para a súa consulta as Actas do VII Congreso da Sociedade de Lóxica, Metodoloxía e Filosofía da Ciencia en España:

Actas VII Congreso SLMFCE

Enlace ao Repositorio da USC

Como citar:
C. Martínez Vidal, Falguera J.L., Sagüillo, J.M., Verdejo, V.M., Pereira-Fariña, M., eds. (2012). VII Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España. Santiago de Compostela (España): Servicio de Publicacions da USC. (URI: http://hdl.handle.net/10347/5853)

Versión publicada en papel

Pódese adquirir no SERVICIO de Publicacións da USC:
http://www.usc.es/es/servizos/publicacions/

Cómo citar:
C. Martínez Vidal, Falguera J.L., Sagüillo, J.M., Verdejo, V.M., Pereira-Fariña, M., eds. (2012). VII Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España. Santiago de Compostela (España): Servicio de Publicacions da USC. (Dep. Legal: C 2294-2012; ISBN 978-84-9887-939-1)

Primeiras páxinas co ISBN

Información importante
• Data límite para a recepción de resumos de comunicacións e simposios: 15 de marzal de 2012.
• Data límite para a comunicación de aceptación de comunicacións: 22 de abril de 2012.
• Data límite para a recepción da versión definitiva de comunicacións e simposios (para publicación nas actas): 3 de xuño de 2012 (máx. 3.000 palabras, Times New Roman 12, dobre espazo, Word).
Rectorado da USC
Colexio de San Xerome
Praza do Obradoiro, s/n
15782 Santiago de Compostela
Teléfono: +34 981 56 31 00
Logotipo de Universia Universia   Logotipo da Unitenda Unitenda   Logotipo do Grupo Compostela
Vicerreitorado de Coordinación
do Campus de Lugo
Praza Pío XII, 3
27001 Lugo
Teléfono: +34 982 28 59 00